Chuối sấy OChao

19,000

Chuối sấy Ochao
Khối lượng tịnh: 100 g

Thành phần: Chuối tươi

Mua ngay