Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ống hút gạo OCHAO 8mm túi giấy 270gr  × 1 30,000
Tạm tính 30,000
Giao hàng
Tổng 30,000