Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
20 Ống hút gạo mix màu 8x22  × 1 19,000
Tạm tính 19,000
Giao hàng
Tổng 19,000