Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Hạt điều tươi rang muối 500 gram  × 1 150,000
Tạm tính 150,000
Giao hàng
Tổng 150,000