Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Chuối sấy OChao 100gr  × 1 19,000
Tạm tính 19,000
Giao hàng
Tổng 19,000