Hung Hau Foods vinh dự lọt vào danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu sản xuất Nhóm sản phẩm chủ lực – ngành lương thực – thực phẩm của TP.HCM giai đoạn 2021-2025

Hung Hau Foods vinh dự lọt vào danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu sản xuất Nhóm sản phẩm chủ lực – ngành lương thực – thực phẩm của TP.HCM giai đoạn 2021-2025

Ngày 05/02/2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND về Danh mục “Nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và Nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025”, thay thế cho Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Theo đó, Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hùng Hậu (Hung Hau Foods) đã vinh dự lọt vào danh sách theo Nhóm sản phẩm chủ lực – ngành lương thực – thực phẩm với danh mục các sản phẩm tiêu biểu như: Mì, nui, bún, ống hút gạo, nông – thủy sản đông lạnh. Đánh dấu bước phát triển và vị thế doanh nghiệp về khả năng cạnh tranh cao, năng lực sản xuất lớn, có tiềm năng thị trường trong nước và xuất khẩu, đóng góp đáng kể cho tổng sản phẩm nội địa và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Thành phố.

Ứng dụng công nghệ cao, với hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, nguồn nuyên liệu nội địa đáp ứng các quy định hiện hành về an toàn thực phẩm cũng như có một hệ thống phân phối trong nước và xuất khẩu. Hung Hau Foods đảm bảo các sản phẩm đạt chuẩn về chất lượng, thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Theo thời gian, Hung Hau Foods đang dần khẳng định thương hiệu và không ngừng mở rộng phân phối sản phẩm ra toàn quốc và xuất khẩu.

Source: https://tphcm.chinhphu.vn/van-ban-dieu-hanh/3016.htm