STT Địa Chỉ Ngày vào hàng Điện Thoại
01
Vinatex Khánh Hội
Khu công viên Khánh Hội, quận 4,TP. HCM
 
 
02
Vinatex Tân Thuận
571 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM
 
 
03
Vinatex Lãnh Binh Thăng
1/2 Lãnh Binh Thăng,  Q. 11, TP. HCM
 
 
04
Vinatex Dĩ An
Tầng 1, chợ Thị Trấn Dĩ An, Cô Giang, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
 
 
05
Vinatex Mỹ Phước 1
KCN Mỹ Phước, Bến Cát, tỉnh Bình Dương