Nhà máy chế biến HappyFood trực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 – một thành viên thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

Giới thiệu nhà máy

nhamay0

Cơ sở và thiết bị chế biến

nhamay1

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *