Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ống hút gạo OCHAO 6.5mm túi 500gr  × 1 42,500
Tạm tính 42,500
Giao hàng
Tổng 42,500