Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ống hút gạo OCHAO 6.5mm túi PE 500gr  × 1 50,000
Tạm tính 50,000
Giao hàng
Tổng 50,000