Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ống hút gạo OCHAO 13mm túi PE 500gr  × 1 60,000
Tạm tính 60,000
Giao hàng
Tổng 60,000