Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nui nấu ăn liền vị hải sản OCHAO 60gr  × 1 7,200
Tạm tính 7,200
Giao hàng
Tổng 7,200