Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm thẻ thịt còn đuôi 500gr  × 1 145,000
Tạm tính 145,000
Giao hàng
Tổng 145,000