Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cá Basa phi lê 1kg  × 1 0
Tạm tính 0
Giao hàng
Tổng 0