Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cá Basa phi lê 1kg  × 1 79,200
Tạm tính 79,200
Giao hàng
Tổng 79,200