Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cá Basa cắt khoanh 500gr  × 1 36,000
Tạm tính 36,000
Giao hàng
Tổng 36,000