Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nui mè đen 300gr  × 1 25,000
Tạm tính 25,000
Giao hàng
Tổng 25,000