Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bún khô mè đen 400gr  × 1 33,000
Tạm tính 33,000
Giao hàng
Tổng 33,000