Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mì mè đen 400gr  × 1 28,000
Tạm tính 28,000
Giao hàng
Tổng 28,000