Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cá viên 500gr  × 1 75,000
Tạm tính 75,000
Giao hàng
Tổng 75,000