Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm tẩm bột 250gr  × 1 79,000
Tạm tính 79,000
Giao hàng
Tổng 79,000