Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Sò điệp Farci 250gr  × 1 85,000
Tạm tính 85,000
Giao hàng
Tổng 85,000