Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Càng ghẹ tẩm bột 350gr  × 1 99,000
Tạm tính 99,000
Giao hàng
Tổng 99,000