Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Hạt điều tươi rang củi size A – 345gr  × 1 120,000
Tạm tính 120,000
Giao hàng
Tổng 120,000