Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bạch tuộc tẩm bột xuất khẩu - 250 gram  × 1 57,125
Tạm tính 57,125
Giao hàng
Tổng 57,125