Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Nui gạo lứt Happy Noodles 250 gram  × 1 34,000
Tạm tính 34,000
Giao hàng
Tổng 34,000