Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Mì rau củ - 250 gr  × 1 24,000
Tạm tính 24,000
Giao hàng
Tổng 24,000