Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Hạt điều tươi rang củi size A – 500gr  × 1 127,500
Tạm tính 127,500
Giao hàng
Tổng 127,500