Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm thẻ thịt 250gr  × 1 73,000
Tạm tính 73,000
Giao hàng
Tổng 73,000