Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm thẻ thịt 250gr  × 1 49,920
Tạm tính 49,920
Giao hàng
Tổng 49,920