Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Xoài Ngâm Chua Ngọt  × 1 35,000
Tạm tính 35,000
Giao hàng
Tổng 35,000