Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bạch tuộc tẩm bột xuất khẩu - 2kg  × 1 457,000
Tạm tính 457,000
Giao hàng
Tổng 457,000