Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm Bướm Tẩm Bột Xù Dừa (Size:20GR)  × 1 189,000
Tạm tính 189,000
Giao hàng
Tổng 189,000