Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bánh Mì Kẹp Nhân Tôm Chiên Sơ (Size:30)  × 1 139,000
Tạm tính 139,000
Giao hàng
Tổng 139,000