Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm tẩm bột Torpedo (Size:22GR)  × 1 158,000
Tạm tính 158,000
Giao hàng
Tổng 158,000