Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm Tẩm Bột (Size:25GR)  × 1 119,000
Tạm tính 119,000
Giao hàng
Tổng 119,000