Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Chả lụa cao cấp - 1000gr/túi  × 1 187,000
Tạm tính 187,000
Giao hàng
Tổng 187,000