Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Tôm thẻ nguyên con 1000gr  × 1 220,000
Tạm tính 220,000
Giao hàng
Tổng 220,000