STT Địa Chỉ Thời Gian Hoạt Động Điện Thoại
01
Nguyễn Trãi
97B Nguyễn Trãi, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 39253639
02
Hai Bà Trưng
62 Hai Bà Trưng, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 38222166
03
Nguyễn Huệ
111 Nguyễn Huệ, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 38218371
04
Nguyễn Văn Linh
SA1-1 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Khánh 1, Phú Mỹ Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh
(08) 54120446
05
Lê Thánh Tôn
Basement 3 (B23-B27) Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 39939015
06
Lê Duẩn
Tầng 3, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 38246056
07
Lê Thánh Tôn
Tầng 3 Parkson Plaza, 35B-45 Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
(08) 38239372
08
Hùng Vương
Tầng 3, Parkson Hùng Vương Plaza, 126 Hùng Vương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
(08) 22220254
09
Trường Sơn
Tầng 4, C.T Plaza, 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
(08) 62971783
10
Nguyễn Hữu Thọ
Lầu 3. Lotte Mart, 469 Nguyễn Hữu Thọ, Q.7, TP. Hồ Chí Minh.
(08) 37716015